Skąd pochodziła Katarzyna II Wielka, caryca Rosji?

Ze Szczecina
Z Petersburgu
Z Legnicy
Z Wilna
Urodziła się 2 maja 1729 roku w Szcze­ci­nie jako córka księcia Chri­stia­na Augusta von An­hal­t-Zerbst z dynastii askań­skiej i Joanny Elżbiety z dynastii holsz­tyń­skiej. Jej za­ślu­bi­ny z carem Piotrem III były efektem dy­plo­ma­tycz­nych zabiegów jej krew­ny­ch, mających na celu wzmoc­nie­nie sojuszu pru­sko­-ro­syj­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Ze Szczecina
Z Petersburgu
Z Legnicy
Z Wilna
odpowiedzi
flagNiemcy
53%
26%
7%
11%
26
flagWielka Brytania
48%
24%
8%
20%
25
flagPolska
44%
32%
11%
11%
2258
flagNieznany
38%
33%
11%
15%
336

Płeć

men42%
women37%
Ze Szczecina
42%
37%
Z Petersburgu
29%
38%
Z Legnicy
13%
11%
Z Wilna
13%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodziła Katarzyna II Wielka, caryca Rosji?
2724
44%

Szczegóły

Autor: Tiger24PL
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.