Skąd przywędrował do polski zwyczaj ubierania choinki bożonarodzeniowej?

z Hiszpanii
z Niemiec
z Włoch
z Francji
Zwyczaj ten narodził się w Alzacji, Francja. Do Polski jednak dotarł w okresie zaborów na prze­ło­mie XVIII i XIX wieku wraz z nie­miec­ki­mi pro­te­stan­ta­mi. Po­cząt­ko­wo spo­ty­ka­na była jedynie w mia­stach. Stamtąd dopiero zwyczaj ten prze­niósł się na wieś, za­stę­pu­jąc znacznie starszy sło­wiań­ski zwyczaj de­ko­ro­wa­nia snopu zboża, zwanego Di­du­chem.

Rozkład odpowiedzi

z Hiszpanii
z Niemiec
z Włoch
z Francji
odpowiedzi
flagWielka Brytania
5%
80%
10%
5%
20
flagPolska
5%
79%
8%
6%
1086
flagNieznany
5%
75%
14%
5%
57
flagNiemcy
0%
63%
36%
0%
11

Płeć

men77%
women64%
z Hiszpanii
5%
7%
z Niemiec
77%
64%
z Włoch
10%
16%
z Francji
7%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd przywędrował do polski zwyczaj ubierania choinki bożonarodzeniowej?
1232
78%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Vasile Cotovanu
Czytaj więcej: wikipedia Choinka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.