Skąd wywodziły się orki w świecie tolkienowskim?

z torturowanych elfów
z torturowanych ludzi
z połącznia ludzi z krasnalami
nie wiadomo nic o ich pochodzeniu
W świecie tol­kie­now­skim orkowie to jedna z ras za­miesz­ku­ją­cych Śród­zie­mie, wy­wo­dzą­ca się z elfów schwy­ta­nych przez Morgotha i wy­ho­do­wa­na za pomocą po­wol­nych tortur. Morgoth uczynił ich swoimi nie­wol­ni­ka­mi i odtąd orkowie toczyli zażarte boje z ludźmi, kra­sno­lu­da­mi i elfami.

Rozkład odpowiedzi

z torturowanych elfów
z torturowanych ludzi
z połącznia ludzi z krasnalami
nie wiadomo nic o ich pochodzeniu
odpowiedzi
flagPolska
37%
8%
18%
35%
486
flagNieznany
31%
5%
13%
50%
38

Płeć

men38%
women30%
z torturowanych elfów
38%
30%
z torturowanych ludzi
5%
3%
z połącznia ludzi z krasnalami
14%
24%
nie wiadomo nic o ich pochodzeniu
41%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd wywodziły się orki w świecie tolkienowskim?
556
36%

Szczegóły

Autor: urugway
Ilustracja: panzi
Czytaj więcej: wikipedia Ork
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.