Skąd na polskich plażach biorą się takie głazy?

wyrzuca je morze
3286
człowiek umacnia nimi brzeg
2011
wychodzą z ziemi
1376
pochodzą z rozmytego przez fale lądu
9063
Głazy znaleźć można najczęściej blisko klifów, z których pochodzą. Dawniej te skały były zagrzebane w glinach i piaskach budujących ląd. Pod wpływem fal ląd został rozmyty. Piasek i glinę szybko zabrało morze, a ciężkie głazy pozostały niedaleko swojego źródła.
popraw to pytanie
KYRTAPS
zasięg: raczej specyficzne dla krajugeografiageografia Polskigeologia