Skąd pochodzą Amiszowie?

z Holandii
z Niemiec
ze Szwacjarii
ze Szwecji
Historia kościoła Amiszów roz­po­czy­na się w roku 1693 schizmą pośród szwaj­car­skich Ana­bap­ty­stó­w, której prze­wo­dził Jakob Amman. W XVIII wieku grupa około 200 Amiszów wy­emi­gro­wa­ła do Ameryki, dając początek liczącej dziś 250,000 osób spo­łecz­no­ści.

Rozkład odpowiedzi

z Holandii
z Niemiec
ze Szwacjarii
ze Szwecji
odpowiedzi
flagSzwajcaria
6%
6%
82%
3%
29
flagBelgia
7%
15%
69%
7%
13
flagHolandia
28%
8%
57%
5%
35
flagHiszpania
18%
25%
56%
0%
16
flagCzechy
36%
9%
54%
0%
11
flagIndie
16%
32%
48%
4%
25
flagNorwegia
30%
8%
47%
13%
23
flagNiemcy
27%
19%
42%
10%
111
flagPolska
34%
13%
41%
9%
9772
flagWłochy
29%
12%
41%
16%
31
flagFrancja
40%
9%
40%
9%
22
flagWielka Brytania
38%
12%
39%
8%
195
flagDania
53%
7%
38%
0%
13
flagNieznany
35%
24%
30%
10%
412
flagIrlandia
46%
15%
26%
11%
26
flagAustralia
50%
8%
25%
16%
12
flagStany Zjednoczone
36%
28%
23%
10%
241
flagSzwecja
53%
26%
20%
0%
15
flagUkraina
50%
33%
16%
0%
12
flagKanada
42%
34%
11%
11%
26

Płeć

men35%
women36%
z Holandii
37%
40%
z Niemiec
19%
11%
ze Szwacjarii
35%
36%
ze Szwecji
7%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzą Amiszowie?
10823
41%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.