Słowo „haubica” wywodzi się z języka :

Polskiego
90
francuskiego
82
czeskiego
358
Niemieckiego
224
Podczas wojen husyckich w latach dwudziestych i trzydziestych XV wieku Czesi mieli krótkolufowe houfnice do strzelania z bliska do zwartych szyków piechoty lub szarżującej kawalerii, co miało płoszyć konie. W języku niemieckim słowo to przybrało formę aufeniz i w takiej postaci pojawiło się w dokumentach około 1440 roku; później przekształciło się w Haussnitz i w końcu w Haubitze, skąd wzięła się polska haubica
popraw to pytanie
Sebastian
zasięg: raczej globalnebrońhistoria
Ilustracja: wikimedia