Staropolska jednostka miary tkanin, głównie sukna to?

postaw
zastaw
furlog
łatr
Postaw – staropolska jednostka miary tkanin, głównie sukna. W różnych regionach wielkość postawu była miała odmienną wartość – długość wahała się od 27 do 62 łokci. W XIX wieku – nawet od 12 do 64 łokci, średnio 32.
Marko 1.
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneDawne polskie układy miarJednostki miar długościpostawwłókiennictwo

Odpowiedzi według kraju

postaw
zastaw
furlog
łatr
odpowiedzi
flagPolska
48%
10%
24%
17%
116