Subretka to dawna nazwa

gorseciarki
modystki
pokojówki
akuszerki
Subretka (fr. so­ubret­te) – typ postaci wy­stę­pu­ją­cy w operetce lub w operze ko­micz­ne­j, przed­sta­wia­ją­cy sprytną po­ko­jów­kę, służącą, po­słu­gu­ją­cą się in­try­ga­mi. Postać ta wywodzi się z komedii del­l'ar­te. Wy­stę­pu­je m.in. w operetce Johanna Straussa Zemsta nie­to­pe­rza (Adela).

Rozkład odpowiedzi

gorseciarki
modystki
pokojówki
akuszerki
odpowiedzi
flagPolska
32%
21%
33%
12%
241
flagNieznany
60%
20%
20%
0%
10

Płeć

men30%
women34%
gorseciarki
32%
23%
modystki
23%
34%
pokojówki
30%
34%
akuszerki
13%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Subretka to dawna nazwa
284
34%
flag
Soubrette - das war der ursprüngliche Name ..?
0
0%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Sheila B
Czytaj więcej: wikipedia Subretka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.