Co było sygnałem do rozpoczęcia rewolucji październikowej?

Wystrzał z okrętu Aurora
Wystrzał z działa artyleryjskiego
Wywieszenie flagi na Pałacu Zimowym
Wystrzał z pistoletu przez jednego z rewolucjonistów
Po tajnym powrocie Lenina do Pio­tro­gro­du jesienią 1917 r. Komitet Cen­tral­ny partii bol­sze­wic­kiej podjął decyzję o prze­ję­ciu władzy siłą. W nocy z 6 na 7 li­sto­pa­da 1917 r., czyli - według ka­len­da­rza ju­liań­skie­go - z 24 na 25 paź­dzier­ni­ka, roz­po­czę­to akcje zbrojną. Bez więk­sze­go oporu bol­sze­wi­cy opa­no­wa­li naj­waż­niej­sze punkty miasta, a na­stęp­nej nocy zdobyli Pałac Zimowy, czyli siedzibę Rządy Tym­cza­so­we­go. Wy­da­rze­nie to nazwano re­wo­lu­cją paź­dzier­ni­ko­wą.

Rozkład odpowiedzi

Wystrzał z okrętu Aurora
Wystrzał z działa artyleryjskiego
Wywieszenie flagi na Pałacu Zimowym
Wystrzał z pistoletu przez jednego z rewolucjonistów
odpowiedzi
flagWielka Brytania
77%
3%
9%
9%
31
flagPolska
51%
8%
21%
18%
1457
flagNiemcy
45%
20%
30%
0%
20
flagNieznany
41%
11%
24%
23%
190

Płeć

men42%
women53%
Wystrzał z okrętu Aurora
42%
53%
Wystrzał z działa artyleryjskiego
10%
4%
Wywieszenie flagi na Pałacu Zimowym
23%
24%
Wystrzał z pistoletu przez jednego z rewolucjonistów
22%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co było sygnałem do rozpoczęcia rewolucji październikowej?
1741
51%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.