Sygnaturka to:

Ozdobna rzeźba ościeżowa
Przestronna nisza stanowiąca krańcową część katedry
Wieża wzniesiona na przecięciu nawy głównej i transeptu katedry
Jedna z wież frontowych katedry
Wieża wznie­sio­na nad prze­cię­ciem nawy głównej i tran­sep­tu nosi nazwę sy­gna­tur­ki. Niekiedy były to całkiem spore kon­struk­cje, bardzo de­ko­ra­cyj­ne, a jed­no­cze­śnie nie­ko­niecz­ne struk­tu­ral­nie. Często ich wnętrza po­zo­sta­wia­no bez wy­po­sa­że­nia i wy­stro­ju.

Rozkład odpowiedzi

Ozdobna rzeźba ościeżowa
Przestronna nisza stanowiąca krańcową część katedry
Wieża wzniesiona na przecięciu nawy głównej i transeptu katedry
Jedna z wież frontowych katedry
odpowiedzi
flagPolska
29%
12%
38%
19%
337
flagNieznany
34%
30%
17%
17%
23

Płeć

men33%
women32%
Ozdobna rzeźba ościeżowa
26%
30%
Przestronna nisza stanowiąca krańcową część katedry
18%
15%
Wieża wzniesiona na przecięciu nawy głównej i transeptu katedry
33%
32%
Jedna z wież frontowych katedry
20%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Sygnaturka to:
388
36%

Szczegóły

Autor: Szymix .
Ilustracja: goodsophism
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.