Symbol ten przedstawia:

Słowiańskiego boga Walesa
Nordyckiego boga Odyna
Słowiańskiego boga Peruna
Jest to symbol wykorzystywany w recyklingu odpadów
Perun był bogiem wo­jow­ni­ków i piorunów – zalicza się on do jednych z waż­niej­szych bogów w pan­te­onie sło­wiań­skim bóstw. Symbol Peruna ma za­pew­niać ochronę przed pio­ru­na­mi i innymi czy­ha­ją­cy­mi na naszej drodze nie­szczę­ścia­mi. Naj­czę­ściej możemy go znaleźć na wy­rzeź­bio­ne­go na domach. Niektóre osoby łączą ten symbol z po­wszech­nym u nas kultem solarnym i sym­bo­la­mi so­lar­ny­mi. Symbol ten w postaci rozety pod­ha­lań­skiej bądź kar­pac­kiej możemy znaleźć w do­mo­stwach górali.

Rozkład odpowiedzi

Słowiańskiego boga Walesa
Nordyckiego boga Odyna
Słowiańskiego boga Peruna
Jest to symbol wykorzystywany w recyklingu odpadów
odpowiedzi
flagNiemcy
16%
16%
50%
16%
12
flagWielka Brytania
7%
7%
46%
38%
13
flagNieznany
21%
22%
43%
12%
66
flagPolska
18%
31%
35%
13%
702

Płeć

men42%
women34%
Słowiańskiego boga Walesa
17%
23%
Nordyckiego boga Odyna
27%
26%
Słowiańskiego boga Peruna
42%
34%
Jest to symbol wykorzystywany w recyklingu odpadów
12%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Symbol ten przedstawia:
828
37%

Szczegóły

Autor: wszystkiesymbole.pl
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Perun
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.