Szkło to materiał amorficzny. Co to znaczy?

posiada strukturę kryształu
posiada strukturę cieczy
posiada chaotyczną strukturę
posiada regularną strukturę
Ciało będące w stanie amorficznym jest ciałem stałym, ale tworzące je cząsteczki są ułożone w sposób chaotyczny, bardziej zbliżony do spotykanego w cieczach. Z tego powodu ciało takie często, choć błędnie, nazywa się stałą cieczą przechłodzoną. Jednak ciecz, w tym także ciecz przechłodzona, może płynąć, a ciało stałe utrzymuje swój kształt. Szkło – zależnie od rodzaju ma większą lub mniejszą zawartość fazy amorficznej.
Ts
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnechemiaciekawostkikryształynaukaszkło

Odpowiedzi według kraju

posiada strukturę kryształu
posiada strukturę cieczy
posiada chaotyczną strukturę
posiada regularną strukturę
odpowiedzi
flagIndie
21%
14%
56%
4%
83
flagPolska
22%
18%
42%
15%
934
flagStany Zjednoczone
19%
29%
41%
6%
31
flagWielka Brytania
32%
20%
32%
16%
25
flagAustralia
20%
50%
30%
0%
10
flagNiemcy
38%
15%
23%
15%
13