Taekwondo to sport narodowy którego państwa?

Japonii
Chin
Korei Południowej
Rosji
Jest to tra­dy­cyj­ny i narodowy sport Korei Po­łu­dnio­wej. Po­cząt­ko­wo stwo­rzo­ny do celów mi­li­tar­ny­ch, od 2000 roku jest dys­cy­pli­ną olim­pij­ską.

Rozkład odpowiedzi

Japonii
Chin
Korei Południowej
Rosji
odpowiedzi
flagPolska
16%
5%
75%
2%
1090
flagWielka Brytania
26%
0%
73%
0%
19
flagNieznany
18%
7%
68%
6%
82

Płeć

men77%
women72%
Japonii
14%
17%
Chin
4%
9%
Korei Południowej
77%
72%
Rosji
3%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Taekwondo to sport narodowy którego państwa?
1245
75%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: H.X
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.