Tales uznawany za pierwszego matematyka , założył szkołe:

arystotelejską
jonską
platonską
pitagorejską
Jońską szkołą przy­ro­dy, bądź jak wolą inni fi­lo­zo­fią przyrody nazywamy bardzo wczesny etap kształ­to­wa­nia się w Grecji fi­lo­zo­fii ma­te­ria­li­stycz­nej.Za­po­cząt­ko­wał ją Tales z Miletu. W ra­cjo­nal­ny, logiczny sposób chcieli oni dojść do tego jak m.in. doszło do po­wsta­nia kuli ziem­skiej i wszyst­kich stworzeń i wytworów na niej ist­nie­ją­cych

Rozkład odpowiedzi

arystotelejską
jonską
platonską
pitagorejską
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
20%
50%
0%
30%
10
flagPolska
11%
44%
22%
21%
592
flagNieznany
22%
36%
22%
18%
22
flagWielka Brytania
8%
25%
33%
33%
12

Płeć

men47%
women42%
arystotelejską
13%
13%
jonską
47%
42%
platonską
20%
26%
pitagorejską
18%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tales uznawany za pierwszego matematyka , założył szkołe:
651
44%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: David
Czytaj więcej: wikipedia Tales z Miletu
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.