Tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości:

przeciwprostokątnej do przyprostokątnej
990
przyprostokątnej do przeciwprostokątnej
1237
przyprostokątnej do przyprostokątnej
1934
za mało danych
405
Tg i Ctg to stosunek długości przyprostokątnej do przyprostokątnej, natomiast funkcje sinus i cosinus to stosunek przyprostokątnej do przeciwprostokątnej. Istnieje również secans i cosecans, jako stosunek długości przeciwprostokątnej do przyprostokątnej.
popraw to pytanie
Maria Labuszka
zasięg: raczej globalnegeometriamatematyka
Ilustracja: Ole Husby