Termin "kamikaze" zazwyczaj odnosi sie do ataków samolotów. Jednak Japończycy używali jeszcze innych typów pojazdów do ataków samobójczych. Jakich?

balonów
torped
poduszkowców
helikopterów
W ostatnim okresie drugiej wojny świa­to­we­j, Ja­poń­czy­cy używali Ka­ite­nó­w, żywych torped. Pierwsze z nich były za­pro­jek­to­wa­ne tak, by pilot mógł wy­sko­czyć po skie­ro­wa­niu torpedy w kierunku celu - jednak w praktyce okazało się to mało wy­ko­nal­ne i póź­niej­sze modele nie po­sia­da­ły tej moż­li­wo­ści. Kaiten mógł po wy­strze­le­niu pływać kilka godzin, wie­lo­krot­nie po­na­wia­jąc atak w przy­pad­ku chy­bie­nia.

Rozkład odpowiedzi

balonów
torped
poduszkowców
helikopterów
odpowiedzi
flagSzwajcaria
7%
90%
2%
0%
41
flagBelgia
6%
84%
0%
9%
32
flagSzwecja
5%
81%
12%
0%
55
flagHiszpania
5%
81%
8%
0%
37
flagDania
9%
81%
9%
0%
22
flagWielka Brytania
7%
80%
7%
3%
735
flagNiemcy
7%
79%
8%
4%
321
flagHolandia
9%
74%
12%
2%
71
flagAustralia
16%
73%
5%
4%
75
flagKanada
6%
73%
10%
8%
75
flagFrancja
7%
70%
17%
1%
51
flagPolska
10%
69%
12%
6%
23637
flagStany Zjednoczone
14%
69%
7%
6%
1022
flagIrlandia
15%
68%
8%
8%
60
flagIndie
5%
64%
20%
8%
75
flagNorwegia
22%
60%
7%
7%
53
flagAustria
0%
60%
17%
21%
23
flagFilipiny
9%
54%
22%
13%
22
flagNieznany
22%
53%
15%
8%
1681
flagWłochy
13%
56%
20%
10%
30

Płeć

men62%
women58%
balonów
16%
10%
torped
62%
58%
poduszkowców
13%
22%
helikopterów
7%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Termin "kamikaze" zazwyczaj odnosi sie do ataków samolotów. Jednak Japończycy używali jeszcze innych typów pojazdów do ataków samobójczych. Jakich?
26770
69%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: MIKI Yoshikito
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.