To fragment jednej ze słynnych budowli Friedensreicha Hundertwassera. Jakie przeznaczenie ma ten budynek? Czy to :

przedszkole
restauracja
toaleta publiczna
kościół
Ubikacja pu­blicz­na w Kawakawa - jedno z dzieł au­striac­kie­go ar­chi­tek­ta Frie­den­sre­icha Hun­der­twas­se­ra, umiesz­czo­ne w no­wo­ze­landz­kim mia­stecz­ku Ka­wa­ka­wa. Jest to jed­no­cze­śnie jedyne dzieło Hun­der­twas­se­ra powstałe na Półkuli Po­łu­dnio­wej i praw­do­po­dob­nie naj­czę­ściej fo­to­gra­fo­wa­na ubikacja pu­blicz­na na świecie.

Rozkład odpowiedzi

przedszkole
restauracja
toaleta publiczna
kościół
odpowiedzi
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
10
flagNiemcy
0%
13%
80%
6%
30
flagWłochy
10%
10%
80%
0%
10
flagHolandia
0%
7%
76%
15%
13
flagWielka Brytania
2%
8%
75%
13%
72
flagPolska
3%
14%
70%
10%
2869
flagNieznany
7%
12%
67%
13%
223
flagNorwegia
7%
15%
53%
23%
13
flagStany Zjednoczone
4%
20%
48%
24%
25
flagIndie
15%
36%
47%
0%
19

Płeć

men70%
women77%
przedszkole
4%
3%
restauracja
11%
11%
toaleta publiczna
70%
77%
kościół
12%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
To fragment jednej ze słynnych budowli Friedensreicha Hundertwassera. Jakie przeznaczenie ma ten budynek? Czy to :
3319
70%

Szczegóły

Autor: mia
Ilustracja: Mathias Madsen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.