To stacja polarna Amundsena-Scotta. Dlaczego budynki stoją na palach?

by zabezpieczyć je przed trzęsieniami ziemi
by zmniejszyć staty ciepła
by nie ogrzewać gruntu
by nie były zasypywane przez śnieg
Przez wiele lat głównym pro­ble­mem miesz­kań­ców stacji polarnej był szybko gro­ma­dzą­cy się na ścianach wszyst­kich sta­wia­nych budynków śnieg, który nie­ustan­nie trzeba było usuwać. Był to skutek nie bez­po­śred­nich opadów (które są skąpe), a tylko silnych wiatrów na­no­szą­cych śnieg z okolicy. Roz­wią­za­niem okazało się dopiero po­sta­wie­nie nowych budynków na palach, przy jed­no­cze­snym na­chy­le­niu dolnych części ścian do we­wnątrz. Dzięki temu wiatr wieje pod podłogą stacji, wy­wie­wa­jąc śnieg.

Rozkład odpowiedzi

by zabezpieczyć je przed trzęsieniami ziemi
by zmniejszyć staty ciepła
by nie ogrzewać gruntu
by nie były zasypywane przez śnieg
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
0%
25%
75%
12
flagSzwajcaria
0%
30%
0%
70%
10
flagHolandia
0%
25%
6%
68%
16
flagWłochy
15%
21%
5%
57%
19
flagNiemcy
4%
31%
14%
50%
70
flagNorwegia
16%
16%
16%
50%
12
flagWielka Brytania
7%
38%
7%
46%
110
flagStany Zjednoczone
5%
20%
26%
45%
107
flagUkraina
8%
16%
33%
41%
12
flagIndie
21%
15%
23%
39%
38
flagPolska
6%
34%
19%
38%
4413
flagNieznany
5%
36%
29%
29%
199
flagIrlandia
7%
61%
15%
15%
13

Płeć

men35%
women40%
by zabezpieczyć je przed trzęsieniami ziemi
6%
7%
by zmniejszyć staty ciepła
36%
35%
by nie ogrzewać gruntu
21%
16%
by nie były zasypywane przez śnieg
35%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
To stacja polarna Amundsena-Scotta. Dlaczego budynki stoją na palach?
4960
39%

Szczegóły

Autor: Sir Michał
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.