To żelazna boja. Gdzie powstały tworzące ją atomy?

w gwieździe poprzedzającej Słońce
5156
w Słońcu
1257
w jądrze Ziemi
4340
w skorupie Ziemi
4192
Radioaktywny nikiel-56 (który rozpada się do najpowszechniejszego izotopu żelaza) jest ostatnim pierwiastkiem produkowanym przed wybuchem supernowej. To dlatego żelazo zostało rozrzucone w dużych ilościach na obszarze, na którym potem utworzył się nasz Układ Słoneczny.
popraw to pytanie
marzycielka
zasięg: raczej globalneastronomiachemiafizykapierwiastkitechnikażelazo