Typowym obrazem okresu średniowiecza byli chorzy noszący dzwonek lub kołatkę. Na jaką chorobę byli chorzy?

ospę
dżumę
gruźlicę
trąd
Trąd był przez stulecia nie­ule­czal­ny, ale osoby chore mogły żyć wiele lat (w prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści chorób za­kaź­ny­ch, które albo za­bi­ja­ły, albo kończyły się wy­zdro­wie­nie­m). Ponieważ za­uwa­żo­no, że trąd jest zakaźny, trę­do­wa­tych lękano się i izo­lo­wa­no we wszyst­kich czę­ściach świata, w których się po­ja­wia­li. W Europie zmuszeni byli do noszenia kołatek lub dzwonków celem głośnego ostrze­ga­nia przed swoim na­dej­ściem.

Rozkład odpowiedzi

ospę
dżumę
gruźlicę
trąd
odpowiedzi
flagSzwajcaria
3%
11%
0%
85%
27
flagAustria
0%
20%
0%
80%
35
flagHiszpania
16%
5%
0%
78%
37
flagWielka Brytania
10%
18%
2%
67%
619
flagNiemcy
13%
16%
3%
66%
298
flagIrlandia
14%
12%
6%
66%
108
flagHolandia
13%
16%
4%
65%
72
flagNorwegia
18%
10%
5%
65%
38
flagUkraina
13%
15%
5%
65%
38
flagWłochy
7%
24%
3%
64%
54
flagPolska
14%
18%
3%
63%
23767
flagDania
11%
20%
5%
61%
34
flagFrancja
10%
23%
5%
60%
69
flagSzwecja
14%
28%
2%
54%
35
flagNieznany
19%
30%
2%
47%
969
flagStany Zjednoczone
22%
21%
7%
47%
504
flagKanada
19%
36%
4%
38%
73
flagAustralia
23%
33%
5%
38%
39
flagFilipiny
36%
18%
4%
36%
22
flagIndie
41%
23%
5%
29%
137

Płeć

men53%
women61%
ospę
18%
15%
dżumę
24%
18%
gruźlicę
3%
3%
trąd
53%
61%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Typowym obrazem okresu średniowiecza byli chorzy noszący dzwonek lub kołatkę. Na jaką chorobę byli chorzy?
26304
63%

Szczegóły

Autor: krakowianka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.