W granicach jakiego kraju nigdy nie znalazł się Śląsk?

Prus
487
Austrii
280
Węgier
1171
Rzeczpospolitej Obojga Narodów
2375
Choć to zaskakujące w wyniku rozbicia dzielnicowego Śląsk wypadł na długo z polskiej orbity politycznej i choć przez chwilę (1469-1490) był częścią Królestwa Węgier, nigdy nie był w granicach I Rzeczpospolitej. Granica śląsko-małopolska trwała bez zmian od 1494 do końca I wojny światowej.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoriahistoria Polskihistoria ŚląskaŚląsk
Ilustracja: Helwig