W Islamie osoba dopuszczająca się apostazji to...?

mabrur
kafir
giaur
murtadd
Zgodnie z nauką trzech szkół sunnickich (hanbalickiej, malikickiej i szafi’ickiej) murtadd powinien być ukarany śmiercią. Sunnicka szkoła hanaficka oraz szyicka szkoła dżafarycka nakazują natomiast uwięzienie aż do „powrotu na łono islamu”, choć kara śmierci nie jest wykluczona. Kary te dotyczą jednak tylko mężczyzn. W wypadku kobiety murtadda szkoły są bardziej podzielone: od kary śmierci do braku jakiejkolwiek kary
Ts
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneciekawostkiislamreligietradycje

Odpowiedzi według kraju

mabrur
kafir
giaur
murtadd
odpowiedzi
flagPolska
19%
24%
27%
28%
394