W jaki sposób wzbogacił się John Davidson Rockefeller?

w przemyśle naftowym
dostarczając zapasy dla armii
miał kopalnie diamentów i złota
budował linie kolejowe
John Davidson Roc­ke­fel­ler był za­ło­ży­cie­lem Standard Oil Company, firmy, która zmo­no­po­li­zo­wa­ła rodzący się przemysł naftowy Stanów Zjed­no­czo­nych. Gdy zna­cze­nie benzyny dla go­spo­dar­ki zaczęło gwał­tow­nie rosnąć, fortuna Roc­ke­fel­le­ra sięgnęła nie­spo­ty­ka­nych wcze­śniej roz­mia­rów. Stał się pierw­szym ame­ry­kań­skim mi­liar­de­rem w hi­sto­rii.

Rozkład odpowiedzi

w przemyśle naftowym
dostarczając zapasy dla armii
miał kopalnie diamentów i złota
budował linie kolejowe
odpowiedzi
flagChorwacja
65%
11%
3%
19%
26
flagSzwajcaria
65%
15%
0%
20%
20
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
64%
16%
12%
8%
25
flagWłochy
63%
10%
10%
14%
47
flagFrancja
62%
8%
7%
17%
56
flagHiszpania
58%
5%
5%
22%
36
flagNiemcy
56%
12%
6%
22%
231
flagStany Zjednoczone
55%
9%
8%
25%
539
flagWielka Brytania
55%
13%
12%
19%
460
flagKanada
55%
17%
4%
22%
45
flagDania
55%
14%
0%
29%
34
flagNorwegia
54%
29%
4%
12%
24
flagUkraina
52%
4%
4%
38%
21
flagPolska
51%
14%
10%
22%
14860
flagHolandia
50%
18%
9%
22%
66
flagNieznany
47%
10%
12%
29%
723
flagAustralia
45%
12%
3%
38%
31
flagSzwecja
41%
12%
4%
37%
24
flagIrlandia
39%
13%
9%
36%
66
flagIndie
33%
20%
22%
22%
116

Płeć

men49%
women41%
w przemyśle naftowym
49%
41%
dostarczając zapasy dla armii
13%
16%
miał kopalnie diamentów i złota
9%
15%
budował linie kolejowe
27%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jaki sposób wzbogacił się John Davidson Rockefeller?
16730
52%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.