W której erze geologicznej żyjemy?

mezozoicznej
przemysłowej
kenozoicznej
paleozoicznej
Era ke­no­zo­icz­na – era, która roz­po­czę­ła się ok. 66 mln lat temu (od wy­mie­ra­nia kre­do­we­go) i trwa do dziś. Era ke­no­zo­icz­na bywa czasem okre­śla­na mianem ery ssaków, owadów lub ery roślin kwia­to­wy­ch, bowiem te grupy przeszły w niej równie in­ten­syw­ny rozwój ewo­lu­cyj­ny.

Rozkład odpowiedzi

mezozoicznej
przemysłowej
kenozoicznej
paleozoicznej
odpowiedzi
flagWłochy
0%
13%
80%
6%
15
flagNiemcy
2%
36%
50%
11%
36
flagStany Zjednoczone
18%
25%
50%
6%
16
flagPolska
16%
31%
40%
11%
2887
flagHolandia
18%
36%
36%
9%
11
flagNieznany
18%
34%
35%
11%
335
flagWielka Brytania
13%
37%
33%
15%
51

Płeć

men43%
women41%
mezozoicznej
17%
16%
przemysłowej
29%
32%
kenozoicznej
43%
41%
paleozoicznej
9%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W której erze geologicznej żyjemy?
3437
40%

Szczegóły

Autor: mam sos w moim portfelu .
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Kenozoik
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.