W jakiej strefie klimatycznej zwierzęta Nowego i Starego świata są ze sobą najbliżej spokrewnione?

okołobiegunowej
3917
umiarkowanej
4125
zwrotnikowej
1759
równikowej
1654
Ponieważ Ameryka Północna i Azja były połączone ze sobą podczas ostatniej epoki lodowcowej, wiele zwierząt i roślin mogło kolonizować tajgę na obu kontynentach korzystając z mostu lądowego na dalekiej północy.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnegeografiaprzyrodatajgazoologiazwierzęta