W jakim metrum tańczy się taniec ludowy Polkę?

2/4
2/2
4/8
3/4
Jest też uważany za tradycyjny ludowy taniec polski już w XIX w., znany we wszystkich regionach etnograficznych, z Podhalem włącznie.
Marcin Hołowienko
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajukulturamuzykataniec