W jakim owocu jest najwięcej witaminy C ?

Dzika Róża
Aronia
Wszystkie Cytrusy (m.in. cytryna)
Czarna Porzeczka
Owoce dzikiej róży to naj­bar­dziej war­to­ścio­we źródło pod względem od­żyw­czym na­tu­ral­nej Witaminy C (kwasu l-a­skor­bi­no­we­go) w oto­cze­niu fla­wo­no­idów. Za­war­tość witaminy C w owocach dzikiej róży wie­lo­krot­nie prze­wyż­sza owoce jagodowe czy cy­tru­so­we. A do­dat­ko­wo odkryto w owocach róży prawie 130 związków o do­bro­czyn­nym wpływie na organizm czło­wie­ka dzia­ła­ją­cych kom­plek­so­wo.

Rozkład odpowiedzi

Dzika Róża
Aronia
Wszystkie Cytrusy (m.in. cytryna)
Czarna Porzeczka
odpowiedzi
flagIrlandia
64%
21%
7%
7%
14
flagWielka Brytania
50%
4%
18%
27%
22
flagNiemcy
50%
16%
16%
16%
12
flagStany Zjednoczone
44%
0%
50%
5%
18
flagPolska
41%
19%
11%
27%
1014
flagNieznany
18%
21%
18%
42%
33

Płeć

men27%
women27%
Dzika Róża
27%
27%
Aronia
16%
28%
Wszystkie Cytrusy (m.in. cytryna)
23%
6%
Czarna Porzeczka
32%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim owocu jest najwięcej witaminy C ?
857
40%

Szczegóły

Autor: lukasz Poland
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: www.naturalhub.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.