W jakim państwie znajdują się jedyne obiekty górnicze na świecie czynne bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej?

W Polsce
402
W Czechach
66
W Rosji
80
W Republice Poudniowej Afryki
150
Kopalnie: wielicka i bocheńska to jedyne obiekty górnicze na świecie czynne bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej, pozwalające prześledzić rozwój wydobycia soli twardej oraz solanki w poszczególnych epokach historycznych. Najstarsza zlokalizowana dziś częśc kopalni wielickiej, w której odbywało się wydobywanie soli kamiennej metodami mechanicznymi pochodzi z drugiej połowy XIII w.
popraw to pytanie
Öræfajökull