W której bitwie poległo 97% polskich żołnierzy a dowódca nie chcąc dostać się do niewoli popełnił samobójstwo?

pod Węgrowem
pod Hodowem
pod Wizną
pod Zadwórzem
Podczas wojny polsko-bolszewickiej w bitwie pod Zadwórzem (17 sierpnia 1920) batalion złożony z lwowskiej młodzieży zagrodził drogę na Lwów oddziałom 1. Armii Konnej S. Budionnego. Spośród 330 Polaków poległo 320 a dowódca kpt Bolesław Zajączkowski, nazywany „polskim Leonidasem”, popełnił samobójstwo. Zaciekły opór wobec dziesięciokrotnie silniejszego przeciwnika przyniósł nieoczekiwany rezultat. Budionny zrezygnował z kontynuowania marszu na Lwów, obawiając się, że oddział ten jest jedynie wysuniętą awangardą zbliżających się sił polskich.
Mazur Magda
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnebitwyciekawostkihistoriahistoria Polskihistoria RosjiwojnyZSRR

Odpowiedzi według kraju

pod Węgrowem
pod Hodowem
pod Wizną
pod Zadwórzem
odpowiedzi
flagPolska
14%
15%
53%
16%
534