Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

Which country uses sign language as one of its official languages?
Denmark
New Zealand
Portugal
Thailand
New Zealand Sign Language has been an official language of New Zealand since 2006, along with English and Maori.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
7
Bardzo interesujące!

flag język polski

W którym kraju jednym z języków urzędowych jest język migowy?
Dania
Nowa Zelandia
Portugalia
Tajlandia
Nowozelandzki język migowy jest językiem urzędowym w Nowej Zelandii od 2006 roku, wraz z angielskim i maoryskim.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
12
Bardzo interesujące!

flag język francuski

flag język hiszpański

¿Qué país utiliza el lenguaje de señas como uno de sus idiomas oficiales?
Dinamarca
Nueva Zelanda
Portugal
Tailandia
El lenguaje de señas es el idioma oficial de Nueva Zelanda desde 2006, junto con el inglés y los maoríes.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
7
Bardzo interesujące!

flag język niemiecki

Welches Land benutzt die Gebärdensprache als eine Amtssprache?
Dänemark
Neuseeland
Portugal
Thailand
Zeichensprache ist die offizielle Sprache von Neuseeland seit 2006, zusammen mit Englisch und Maori.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
7
Bardzo interesujące!

flag język włoski

flag język niderlandzki

Welk land maakt gebruik van gebarentaal als één van zijn officiële talen?
Denemarken
Nieuw Zeeland
Portugal
Thailand
Gebarentaal is de officiële taal van Nieuw-Zeeland sinds 2006, samen met het Engels en het Maori.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
7
Bardzo interesujące!

flag język rosyjski

flag język portugalski

Qual país usa a língua gestual como uma das suas línguas oficiais?
Dinamarca
Nova Zelândia
Portugal
Tailândia
A língua gestual é a língua oficial da Nova Zelândia desde 2006, juntamente com o inglês e maori.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
7
Bardzo interesujące!