W którym kraju narodził się kalwinizm?

Szwajcaria
Niemcy
Szwecja
Francja
Kalwinizm wywodzi się z reformacji szwajcarskiej, której działaczem był m.in. Huldrych Zwingli. Za początek tego nurtu protestantyzmu przyjmuje się 1 stycznia 1519 roku, gdy Zwingli został kaznodzieją w najbardziej znanej świątyni Zurychu – Grossmünster. Ostateczną postać nadał jej Jan Kalwin.
Marko 1.
0
Popraw to pytanie
9
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneKalwinizmteologiaWyznania protestanckie

Odpowiedzi według kraju

Szwajcaria
Niemcy
Szwecja
Francja
odpowiedzi
flagPolska
54%
9%
27%
9%
11