W którym kraju obowiązują dwie waluty?

Kuba
Surinam
Kongo
Kazachstan
Pierwsza z nich to CUP – pe­so cu­ba­no, czyli peso kubańskie, druga zaś CUC – pe­so co­nver­ti­ble, czyli peso wymienialne. Co ciekawe, pierw­sza z nich jest ok. 25 ra­zy mniej war­ta od drugiej! Turyści często mylą ze sobą waluty. Warto więc zapamiętać, że na CUC widnieją pomniki znanych osób, zaś na CUP – ich podobizny.
Sens
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneAmeryka Środkowa-Kubawaluty

Odpowiedzi według kraju

Kuba
Surinam
Kongo
Kazachstan
odpowiedzi
flagGrecja
60%
13%
6%
20%
15
flagAustralia
46%
7%
15%
30%
13
flagPolska
42%
25%
13%
18%
918
flagStany Zjednoczone
37%
25%
25%
12%
16
flagWielka Brytania
14%
28%
28%
28%
14