W którym roku miała miejsce bitwa pod Orszą?

1458
2499
1514
5501
1567
2983
1602
1625
Bitwa pod Orszą rozegrała się 8 września 1514 pomiędzy wojskami litewsko-polskimi a moskiewskimi i zakończyła się zwycięstwem Polaków i Litwinów.
popraw to pytanie
Kuba Adamski
zasięg: raczej specyficzne dla krajubitwyhistoriahistoria PolskiLitwaPolskaRosjawojny