W którym roku odbył się I rozbiór Polski?

5 sierpnia 1772
6 lipca 1773
8 sierpnia 1775
9 września 1778
5 sierpnia 1772 r. Rosja, Prusy i Austria podpisały w Petersburgu traktat dotyczący podziału ziem Rzeczypospolitej. I rozbiór Polski – cesja terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów dokonana w 1772 roku na rzecz Królestwa Prus, Monarchii Habsburgów[a] i Imperium Rosyjskiego. Pierwszy z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku.
Marko1
0
Popraw to pytanie
8
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneI rozbiór PolskiTraktaty międzynarodowe I RzeczypospolitejWydarzenia 1772