W którym roku odkryto DNA?

W 1869 roku
W 1929 roku
W 1953 roku
W 1963 roku
DNA zostało odkryte w roku 1869 przez szwajcarskiego badacza Fryderyka Mieschera. Wyizolował z bandaży nasiąkniętych ropą pacjentów kwasy nukleinowe, które nazwał nukleiną. Później odkrył, że znajdują się głównie w chromosomach. Z kolei w 1953 roku James Watson i Francis Crick, na podstawie zdjęć z rentgenowskich badań strukturalnych odkryli strukturę budowy DNA, za co w 1962 roku otrzymali Nagrodę Nobla.
Marko
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnebiologiagenetykanaukaodkrycia

Odpowiedzi według kraju

W 1869 roku
W 1929 roku
W 1953 roku
W 1963 roku
odpowiedzi
flagPakistan
64%
0%
14%
21%
14
flagIndie
42%
19%
28%
9%
21
flagPolska
32%
27%
29%
10%
442
flagWielka Brytania
30%
38%
23%
7%
13
flagStany Zjednoczone
18%
9%
63%
9%
11