Który był rok w Rosji, gdy Piotr I Wielki postanowił zreformować kalendarz?

1689
1701
1721
7208
Według obowiązującego wówczas w Rosji kalendarza bizantyjskiego w momencie wprowadzenia reformy był rok 7208 od stworzenia świata, tj. 1700 ery chrześcijańskiej. Reforma Piotra wprowadzała przestarzały już kalendarz juliański, bowiem car wzorował się na krajach protestanckich, które - co ciekawe - w tym samym roku w większości przyjęły nowocześniejszy gregoriański.
smyru
6
Bardzo interesujące!

Odpowiedzi według kraju

1689
1701
1721
7208
odpowiedzi
flagPolska
11%
27%
27%
33%
2053
flagWielka Brytania
5%
40%
25%
30%
20
flagNiemcy
8%
25%
50%
16%
12