W którym roku Polska jedyny raz w historii zdobyła Bermuda Bowl?

2015
1995
1983
1973
Polska została dru­ży­no­wym mistrzem świata w 2015 roku i jest to naj­więk­szy sukces pol­skie­go brydża spor­to­we­go. Polacy wy­stą­pi­li w składzie Piotr Gawryś, Krzysz­tof Jassem, Jacek Kalita, Michał Klu­kow­ski, Marcin Ma­zur­kie­wi­cz, Michał No­wo­sadz­ki.

Rozkład odpowiedzi

2015
1995
1983
1973
odpowiedzi
flagNieznany
38%
33%
5%
16%
18
flagPolska
30%
37%
27%
4%
269

Płeć

men31%
women12%
2015
31%
12%
1995
40%
44%
1983
21%
40%
1973
6%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku Polska jedyny raz w historii zdobyła Bermuda Bowl?
306
29%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.