Który kraj posiada więcej miejsc w schronach i bunkrach niż mieszkańców?

USA
Szwecja
Szwajcaria
Armenia
W Szwaj­ca­rii znajduje się około 300 tyś. pu­blicz­nych i pry­wat­nych schro­nó­w, które po­miesz­czą 8.6 mln osób, czyli 114 % lud­no­ści. W czasach zimnej wojny każdy nowo budowany dom musiał posiadać schron dla osób w nim miesz­ka­ją­cych. Obecnie przepisy te za­ła­go­dzo­no i jedynie budynki po­sia­da­ją­ce powyżej 28 pokoi miesz­kal­nych mają obo­wią­zek bycia wy­po­sa­żo­ne w schrony.

Rozkład odpowiedzi

USA
Szwecja
Szwajcaria
Armenia
odpowiedzi
flagNepal
0%
0%
90%
10%
10
flagSzwajcaria
0%
7%
84%
7%
13
flagHolandia
0%
0%
81%
18%
11
flagPolska
9%
6%
68%
15%
1046
flagNiemcy
7%
7%
61%
23%
13
flagIndie
4%
33%
57%
4%
21
flagWielka Brytania
0%
9%
47%
38%
21
flagNieznany
20%
15%
38%
25%
44

Płeć

men68%
women81%
USA
7%
2%
Szwecja
5%
2%
Szwajcaria
68%
81%
Armenia
18%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj posiada więcej miejsc w schronach i bunkrach niż mieszkańców?
1185
67%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: www.noweklimaty.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.