W którym roku został uruchomiony portal nk.pl (Nasza klasa)?

1994
2000
2006
2012
Polski serwis spo­łecz­no­ścio­wy, który został uru­cho­mio­ny 11 li­sto­pa­da 2006. Jego pier­wot­nym celem było umoż­li­wie­nie użyt­kow­ni­kom od­na­le­zie­nia osób ze swoich szkol­nych lat i od­no­wie­nie z nimi kon­tak­tu. Ak­tu­al­nie serwis nabrał cha­rak­te­ru wie­lo­po­zio­mo­wej plat­for­my ko­mu­ni­ka­cji dla polskich użyt­kow­ni­ków in­ter­ne­tu.

Rozkład odpowiedzi

1994
2000
2006
2012
odpowiedzi
flagHolandia
0%
16%
80%
4%
25
flagSzwecja
15%
7%
76%
0%
13
flagWłochy
7%
15%
76%
0%
13
flagWielka Brytania
6%
19%
72%
1%
61
flagNiemcy
9%
31%
59%
0%
22
flagPolska
10%
33%
53%
1%
2956
flagNieznany
10%
36%
52%
0%
350

Płeć

men54%
women54%
1994
11%
9%
2000
33%
34%
2006
54%
54%
2012
1%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku został uruchomiony portal nk.pl (Nasza klasa)?
3537
54%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Martino
Czytaj więcej: wikipedia Nk.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.