W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
Fi­li­pi­ny, za­miesz­ka­ne przez zróż­ni­co­wa­ne grupy etniczne i kul­tu­ro­we, były pod pa­no­wa­niem hisz­pań­skim od 1565 do 1821 jako Wi­ce­kró­le­stwo Nowej Hisz­pa­nii. Mi­sjo­na­rze ka­to­lic­cy na­wró­ci­li więk­szość miesz­kań­ców na chrze­ści­jań­stwo, przy tej okazji wielu z nich przyjęło hisz­pań­skie na­zwi­ska, choć hisz­pań­ski nie jest dziś ofi­cjal­nym językiem kraju (są to an­giel­ski i fi­li­piń­ski­).

Rozkład odpowiedzi

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
odpowiedzi
flagHiszpania
8%
4%
9%
75%
104
flagDania
6%
4%
13%
74%
43
flagUkraina
11%
2%
8%
73%
34
flagKanada
7%
11%
7%
71%
97
flagLitwa
9%
12%
12%
66%
33
flagAustralia
2%
16%
16%
64%
37
flagNorwegia
13%
8%
12%
63%
58
flagWłochy
10%
17%
12%
60%
99
flagFrancja
6%
14%
17%
60%
76
flagHolandia
6%
8%
25%
60%
75
flagStany Zjednoczone
10%
14%
12%
59%
865
flagIrlandia
10%
16%
13%
58%
74
flagIndie
10%
12%
17%
57%
96
flagWielka Brytania
15%
11%
16%
54%
619
flagSzwajcaria
19%
12%
9%
54%
31
flagSzwecja
11%
11%
25%
52%
36
flagPolska
14%
15%
17%
51%
20379
flagNiemcy
15%
18%
16%
48%
317
flagNieznany
19%
15%
19%
44%
599
flagAustria
18%
14%
18%
44%
49

Płeć

men55%
women44%
w Singapurze
14%
16%
w Malezji
15%
17%
w Indonezji
15%
21%
na Filipinach
55%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?
22651
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.