W którym kraju podczas II wojny światowej produkowano jako broń szybkie łodzie motorowe wypełnione materiałami wybuchowymi?

w Niemczech
w Rosji
w Japonii
we Włoszech
Shinyo były ja­poń­ski­mi jed­no­oso­bo­wy­mi łodziami prze­zna­czo­ny­mi do ataków sa­mo­bój­czych na okręty wroga, osią­ga­ją­cy­mi prędkość 30 węzłów (56 km/h). Zostały one opra­co­wa­ne pod koniec wojny z myślą o odparciu ocze­ki­wa­nej inwazji na Wyspy Ja­poń­skie. Około 6,200 Shinyo zostało roz­lo­ko­wa­nych wzdłuż ja­poń­skie­go wy­brze­ża, jednak nigdy nie zostały użyte. Po­je­dyn­cze sztuki wy­pró­bo­wa­no w walkach na Fi­li­pi­nach i Oki­na­wie, gdzie okazały się sku­tecz­ne prze­ciw­ko mniej­szym jed­nost­kom po­moc­ni­czym.

Rozkład odpowiedzi

w Niemczech
w Rosji
w Japonii
we Włoszech
odpowiedzi
flagSzwajcaria
4%
2%
92%
0%
41
flagHiszpania
8%
4%
82%
4%
45
flagWłochy
4%
6%
76%
11%
43
flagDania
9%
6%
75%
9%
32
flagNorwegia
8%
6%
74%
10%
58
flagFrancja
9%
6%
72%
11%
72
flagNiemcy
13%
6%
71%
8%
368
flagSzwecja
11%
7%
71%
9%
52
flagPolska
12%
6%
70%
9%
27693
flagWielka Brytania
11%
6%
69%
11%
801
flagHolandia
12%
10%
69%
6%
83
flagNieznany
12%
7%
66%
12%
1695
flagKanada
20%
6%
61%
11%
80
flagStany Zjednoczone
19%
8%
56%
13%
1076
flagIndie
27%
11%
54%
4%
86
flagAustralia
17%
6%
54%
17%
73
flagIrlandia
23%
7%
51%
15%
85
flagBelgia
22%
16%
51%
9%
31
flagRosja
26%
7%
46%
19%
26
flagFilipiny
28%
24%
44%
4%
25

Płeć

men67%
women68%
w Niemczech
12%
12%
w Rosji
7%
8%
w Japonii
67%
68%
we Włoszech
12%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju podczas II wojny światowej produkowano jako broń szybkie łodzie motorowe wypełnione materiałami wybuchowymi?
31013
70%

Szczegóły

Autor: wykopek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.