Linia Maginota to 450km fortyfikacji wzdłuż granicy francuskiej. Jaki był jej niemiecki odpowiednik?

Wał Zachodni
Linia Rommla
Umocnienia Guderiana
Linia obrony Niemiec
Wał Za­chod­ni, często nazywany przez aliantów Linią Zyg­fry­da, to umoc­nie­nia na granicy fran­cu­sko­-nie­miec­kie­j, wy­bu­do­wa­ne dla ochrony przed atakiem Francji na III Rzeszę podczas kampanii wrze­śnio­wej. Jego sku­tecz­ność spraw­dzo­na została dopiero w 1944 roku. Dłuższy od Linii Maginota osiągał łączną długość do 630 km.

Rozkład odpowiedzi

Wał Zachodni
Linia Rommla
Umocnienia Guderiana
Linia obrony Niemiec
odpowiedzi
flagNiemcy
71%
0%
7%
21%
14
flagStany Zjednoczone
64%
25%
3%
7%
28
flagNieznany
62%
8%
20%
8%
58
flagPolska
58%
14%
16%
10%
1011
flagWielka Brytania
58%
8%
16%
12%
24

Płeć

men59%
women39%
Wał Zachodni
59%
39%
Linia Rommla
10%
29%
Umocnienia Guderiana
20%
25%
Linia obrony Niemiec
9%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Linia Maginota to 450km fortyfikacji wzdłuż granicy francuskiej. Jaki był jej niemiecki odpowiednik?
902
62%

Szczegóły

Autor: Marcin Starzonek
Ilustracja: Tobias
Czytaj więcej: wikipedia Linia Zygfryda
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.