W którym państwie żyje lud Setu?

w Etiopii
w Estonii
w Erytrei
w Ekwadorze
Lud wy­stę­pu­ją­cy w po­łu­dnio­wo­-w­schod­niej części Estonii. Prastara grupa et­nicz­na, która ma odrębną kulturę, język i inne wie­rze­nia, po­tra­fi­ła też zachować swe tra­dy­cje, mimo że została wydarta Estonii i wcielona do ZSRR. Nazwa grupy pochodzi naj­praw­do­po­dob­niej z języka es­toń­skie­go, z wy­ra­że­nia "ei see, ei too" ("ni to, ni sio"), które miało oznaczać "ani Es­toń­czy­k, ani Ro­sja­ni­n".

Rozkład odpowiedzi

w Etiopii
w Estonii
w Erytrei
w Ekwadorze
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
14%
57%
14%
14%
14
flagHolandia
30%
40%
30%
0%
10
flagNieznany
28%
21%
37%
12%
74
flagPolska
30%
20%
35%
12%
1676
flagWielka Brytania
23%
17%
41%
17%
39
flagNiemcy
26%
8%
47%
17%
23

Płeć

men20%
women15%
w Etiopii
31%
27%
w Estonii
20%
15%
w Erytrei
36%
40%
w Ekwadorze
11%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym państwie żyje lud Setu?
1901
21%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: Tony Bowden
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.