W którym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę Człowiek Roku tygodnika "Time"?

W 1932
256
W 1919
337
W 1927
458
W 1940
118
Nagroda Człowiek Roku tygodnika "Time" przyznawana jest od 1927 roku. Pierwszym laureatem tej nagrody był amerykański pionier lotnictwa, Charles Lindbergh
popraw to pytanie
Jakubek
zasięg: raczej globalnenagrody
Ilustracja: Scott Kraft