W którym sporcie przyznawany jest Puchar Rydera?

w żeglarstwie
w golfie
w snookerze
w tenisie
Zawody o Puchar Rydera roz­gry­wa­ne są co dwa lata pomiędzy gol­fo­wy­mi re­pre­zen­ta­cja­mi Europy i Stanów Zjed­no­czo­nych. Jest to jedyna pre­sti­żo­wa ry­wa­li­za­cja we współ­cze­snym sporcie za­wo­do­wy­m, w której zwy­cięz­cy nie otrzy­mu­ją żadnych nagród pie­nięż­nych.

Rozkład odpowiedzi

w żeglarstwie
w golfie
w snookerze
w tenisie
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
4%
90%
0%
4%
22
flagSzwajcaria
0%
81%
18%
0%
11
flagHolandia
6%
78%
12%
3%
32
flagIrlandia
14%
70%
14%
0%
27
flagIndie
5%
70%
10%
10%
20
flagWłochy
16%
66%
6%
10%
30
flagSzwecja
35%
64%
0%
0%
14
flagWielka Brytania
21%
62%
14%
1%
161
flagFrancja
27%
55%
13%
2%
36
flagNieznany
19%
54%
21%
5%
566
flagPolska
23%
49%
21%
6%
6308
flagStany Zjednoczone
21%
47%
19%
11%
93
flagNiemcy
22%
44%
26%
4%
105
flagNorwegia
8%
41%
33%
16%
12
flagAustria
18%
36%
27%
18%
11

Płeć

men51%
women43%
w żeglarstwie
22%
25%
w golfie
51%
43%
w snookerze
21%
24%
w tenisie
4%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym sporcie przyznawany jest Puchar Rydera?
7382
50%

Szczegóły

Autor: Josh Terrence
Ilustracja: jon smith.
Czytaj więcej: wikipedia Ryder Cup
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.