Wada wzroku polegająca na nieodróżnianiu barw, szczególnie czerwonej i zielonej to:

Zaćma
Astygmatyzm
Daltonizm
Jaskra
Dal­to­nizm to wada po­le­ga­ją­ca na nie­odróż­nia­niu barw, naj­czę­ściej zielonej lub czer­wo­nej. W nie­któ­rych wy­pad­kach dal­to­ni­ści w ogóle nie od­róż­nia­ją barw - po­strze­ga­ją świat w czerni, bieli i od­cie­niach sza­ro­ści. Za to kształty przed­mio­tów widzą wy­raź­nie, nie­jed­no­krot­nie lepiej niż osoby zdrowe.

Rozkład odpowiedzi

Zaćma
Astygmatyzm
Daltonizm
Jaskra
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
16
flagWielka Brytania
1%
3%
93%
0%
64
flagNieznany
3%
3%
90%
2%
529
flagNiemcy
2%
4%
90%
2%
43
flagPolska
4%
4%
88%
2%
4182

Płeć

men91%
women94%
Zaćma
3%
1%
Astygmatyzm
3%
2%
Daltonizm
91%
95%
Jaskra
2%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wada wzroku polegająca na nieodróżnianiu barw, szczególnie czerwonej i zielonej to:
4933
88%

Szczegóły

Autor: Aleksa R.
Ilustracja: Mariusz Chilmon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.