Wrodzony brak bliższych części kończyn(y) to?

Fokomelia
Hemimelia
Sirenomelia
Tetrafokomelia
Fokomelia – wada rozwojowa kończyn, polegająca na niedorozwoju lub braku kości długich z obecnością stóp lub dłoni połączonych bezpośrednio z tułowiem. Jest związana z nieprawidłowościami w trakcie ciąży, przyjmowaniem w jej trakcie pewnych leków (głównie talidomidu) lub rzadziej uwarunkowana genetycznie (zespół Holt-Orama,
Marko1
0
Popraw to pytanie
7
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneFokomeliaOsteopatologiaWady układu mięśniowo-szkieletowegoZaburzenia rozwoju