Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI) ustala się na podstawie oczekiwanej długości życia, poziomu i dostępności edukacji oraz zamożności mieszkańców kraju. Które dwa państwa mają najbardziej zbliżone HDI do Polski?

Malta i Brunei
688
Słowacja i Katar
1338
Chile i Barbados
1466
Czechy i Wielka Brytania
1068
HDI Polski wynosi 0.821, co jest 40. najwyższym wynikiem na świecie. Na 39. miejscu pod względem HDI jest Barbados, a na 41. Chile.
popraw to pytanie
KYRTAPS
zasięg: raczej specyficzne dla krajugeografia
Ilustracja: Norbert Kaiser