Współczynnik Giniego opisuje zróżnicowanie w zamożności mieszkańców danego kraju. Który kraj szczyci się największą równością społeczną?

Stany Zjednoczone
Holandia
Japonia
Szwecja
Wskaźnik Nie­rów­no­ści Spo­łecz­nej dla Szwecji jest naj­niż­szy na świecie. Jest on dwa razy niższy od wskaź­ni­ka dla Stanów Zjed­no­czo­ny­ch, które cha­rak­te­ry­zu­ją się dużym roz­war­stwie­niem spo­łecz­nym na bogatych i bied­nych.

Rozkład odpowiedzi

Stany Zjednoczone
Holandia
Japonia
Szwecja
odpowiedzi
flagLitwa
0%
6%
13%
80%
15
flagAustria
0%
6%
13%
80%
15
flagSzwecja
0%
5%
16%
77%
18
flagNorwegia
8%
25%
0%
66%
12
flagKanada
6%
6%
25%
62%
16
flagHiszpania
9%
14%
14%
61%
21
flagNiemcy
14%
13%
14%
58%
112
flagWłochy
0%
24%
17%
58%
29
flagWielka Brytania
9%
20%
16%
52%
232
flagDania
17%
11%
17%
52%
17
flagPolska
10%
16%
20%
50%
8074
flagStany Zjednoczone
20%
13%
15%
50%
79
flagFrancja
27%
13%
9%
50%
22
flagIrlandia
3%
14%
33%
48%
27
flagHolandia
3%
35%
14%
46%
28
flagNieznany
14%
23%
22%
38%
154
flagBelgia
0%
46%
15%
38%
13

Płeć

men51%
women47%
Stany Zjednoczone
10%
10%
Holandia
13%
22%
Japonia
24%
19%
Szwecja
51%
47%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Współczynnik Giniego opisuje zróżnicowanie w zamożności mieszkańców danego kraju. Który kraj szczyci się największą równością społeczną?
8969
51%

Szczegóły

Autor: KYRTAPS
Ilustracja: Eric Pouhier
Czytaj więcej: www.cia.gov
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.