Wykonany podczas II wojny światowej przez Amerykanów " Rajd Doolittle'a " był ...?

najsłynniejszą akcją uwolnienia jeńców
nieudaną próbą porwania cesarza Japonii
operacją zatopienia superpancernika "Yamato"
pierwszym nalotem na terytorium Japonii
Wykonany w kwietniu 1942 roku nalot na Tokyo i inne miasta ja­poń­skie ,przez ame­ry­kań­skie bombowce star­tu­ją­ce z lot­ni­skow­ców nie­bę­dą­ce sa­mo­lo­ta­mi po­kła­do­wy­mi ( jedyny raz w historii lot­nic­twa­), był pierw­szym nalotem na te­ry­to­rium Japonii do­ko­na­nym przez Aliantów i jed­no­cze­śnie sym­bo­licz­nym odwetem za atak Ja­poń­czy­ków na "Pearl Harbor" .

Rozkład odpowiedzi

najsłynniejszą akcją uwolnienia jeńców
nieudaną próbą porwania cesarza Japonii
operacją zatopienia superpancernika "Yamato"
pierwszym nalotem na terytorium Japonii
odpowiedzi
flagNiemcy
33%
6%
13%
46%
15
flagPolska
24%
15%
18%
40%
1032
flagNieznany
31%
18%
22%
27%
70
flagWielka Brytania
41%
0%
35%
23%
17

Płeć

men37%
women17%
najsłynniejszą akcją uwolnienia jeńców
24%
29%
nieudaną próbą porwania cesarza Japonii
16%
19%
operacją zatopienia superpancernika "Yamato"
20%
33%
pierwszym nalotem na terytorium Japonii
37%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wykonany podczas II wojny światowej przez Amerykanów " Rajd Doolittle'a " był ...?
1181
40%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.